Fra Ane Thon Knutsens arbeid med sitt ph.d.-prosjekt.

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Doktorgradsutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo er et treårig fulltidsstudium, 180 studiepoeng, som fører fram til doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagområdet for doktorgraden er kunst, som ved Kunsthøgskolen omfatter billedkunst, dans, design, kunst og håndverk, opera og teater.

Utdanningen skal gi kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med målene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Studiet er praksisbasert; kandidaten har tilgang til relevant og kvalifisert veiledning i dialog med aktivt kunstmiljø på høyt internasjonalt nivå.

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.

Studiet består av en opplæringsdel med omfang 30 studiepoeng og et selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid, det kunstneriske doktorgradsarbeidet, av 150 studiepoengs omfang. Opplæringsdelen og doktorgradsarbeidet skal ligge på høyt faglig nivå. Det kunstneriske
doktorgradsarbeid skal være på et nivå som gir det nasjonal og internasjonal relevans.

Doktorgradsutdanningen er kunstfagenes parallell til forskerutdanning og kvalifiserer for kunstnerisk virke og kunstnerisk utviklingsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå. Kompetansen er også relevant for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kompetanse innen kunstnerisk utviklingsarbeid. I tillegg til i kunstfeltet, vil kompetanse på dette nivå være etterspurt i offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler og i næringslivet.

Ph.d.-stillinger og opptak

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Søknadsfrist: 15. januar 2019 (kl. 13:00)

Her finner du lenke til de seks utlyste stipendiatstillingene under ledige stillinger.

  • Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid innen samtidskunst ved Kunstakakademiet
  • Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid innen kostymedesign ved avdeling design
  • Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling dans
  • Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Operahøgskolen
  • Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling kunst og håndverk
  • Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Teaterhøgskolen

Her finner du søknadsvedlegg, - må fylles ut for alle stillingene og sendes inn sammen med søknaden:

NB! Last ned pdf og lagre denne på din personlige pc før du starter utfyllingen av skjemaet.

For opptak til doktorgradsutdanningen må søkeren normalt minimum ha en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus.

Det ble avholdt et informasjonsmøte 4. desember 2018. Møtet ble videofilma og kan sees i sin helhet her:

For mer informasjon om stipendiatprogrammet kontakt seniorrådgiver Therese Veier, e-post: therese.veier@khio.no eller teamleder forskningsadministrasjon Torben Lai, e-post torben.lai@khio.no

Er du interessert i å automatisk få tilsendt oversikt med arrangement, ledige stillinger og søknadsfrister, meld deg på nyhetsbrevet På KHiO.

Stipendiater

Uteksaminerte stipendiater

Merete Røstad

Merete Røstad disputerte i 2019. Read more about Røstad's prosjekt.

Franz Petter Schmidt

Franz Petter Schmidt disputerte i 2018. Les mer om Schmidts prosjekt.

Jesper Alvær

Jesper Alvær disputerte i 2017. Read more about Alvær's project.

Yuka Oyama

Yuka Oyama disputerte i 2017. Read more about Yuka Oyama's project.

Geir Tore Holm

Geir Tore Holm disputerte i 2017. Les mer om Holms prosjekt.

Eva-Cecilie Richardsen

Eva-Cecilie Richardsen disputerte i 2016.

Siri Hermansen

Siri Hermansen disputerte i 2016.

Birgitte Appelong

Birgitte Appelong disputerte i 2016.

Andreas Bunte

Andreas Bunte disputerte i 2016.

Annelise Bothner-By

Annelise Bothner-By disputerte i 2015

Njål Sparbo

Njål Sparbo disputerte i 2014.

Thomas Kvam

Thomas Kvam disputerte i 2014.

Andreas Siqueland

Andreas Siqueland disputerte i 2013.

Ane Hjort Guttu

Ane Hjort Guttu disputerte i 2013.

Marianne Heier

Marianne Heier disputerte i 2013.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk

Per Gunnar Eeg-Tverbakk disputerte i 2012

Sara Margrethe Oskal

Sara Margrethe Oskal disputerte i 2010.

Tyra Tønnessen

Prosjekt: "Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste" - en utvikling av Konstantin Stanislavskijs improvisasjonsmetoder.

Tyra Tønnessen disputerte i 2009.

Tone Hansen

Project:
Megamonstermuseum: The Art Sphere as a Public Arena

Abstract:
The fellowship project Megamonstermuseum: The Art Sphere as a Public Arena started in 2003 and has aimed to discuss the concept of the public and the changing notion of the public sphere, with the use of the art museum as a specific case study.

Tone Hansen disputerte i 2009.