Ofte stilte spørsmål om opptak

Hva koster det å studere hos dere?

Kunsthøgskolen i Oslo er en statlig høgskole og dermed er undervisningen gratis. Alle studenter må betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), hvert semester. Utgifter til undervisningsmateriell (f.eks. bøker) eller eventuelle materialer du benytter i dine verker må du dekke selv.

Kan jeg få støtte i Lånekassen eller finnes andre stipendordninger?

Ja, alle studier ved Kunsthøgskolen kvalifiserer til studiestøtte hos Lånekassen. Vi har ingen egne stipendordninger. Vi anbefaler deg å selv undersøke andre muligheter, f.eks. ved å bruke Legathåndboken.

Har dere studentboliger?

Du kan søke om bolig hos Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Du kan også finne private boliger via: finn.no , utleiemegleren.no , leie-bolig.no , hybel.no , rubrikk.no/eiendom/

Katarinahjemmet på Majorstua i Oslo rommer klosterfellesskap, studenthjem og gjestehus. Stedet drives av katolske ordenssøstre som er tilknyttet dominikanerordenen.

Kan jeg få forhåndsvurdering på om jeg kan søke?

Beklager, men vi har ikke kapasitet til å vurdere din kompetanse før opptaket starter. Hvis du er usikker på om din kompetanse oppfyller søknadskravene, så vil du enklest få svar på det ved å søke om opptak.

Hva er generell studiekompetanse (GSK)?

Generell studiekompetanse (GSK) er opptakskravet til bachelorstudier ved alle norske universiteter og høgskoler. Den vanligste måten å oppnå generell studiekompetanse på er å fullføre og bestå treårig videregående skole. Nordisk 3-årig videregående utdanning som kvalifiserer for opptak til universiteter og høgskoler i hjemlandet, gir generell studiekompetanse. Du kan lese mer om GSK på Samordna opptak. Mer informasjon om GSK for søkere med utenlandsk utdanning.

Jeg fullfører videregående skole (eller bachelorgrad) nå i vår etter søknadsfristen, kan jeg søke?

Ja, vi vil behandle deg på lik linje med andre søkere – forutsatt at du ettersender ditt vitnemål innen 1. juli.

Har dere en øvre eller nedre aldersgrense for søkere til studiene deres?

Nei, hos oss kan alle som oppfyller opptakskravene søke.

Hvorfor trenger dere mine vitnemål når de allerede ligger på Samordna opptak?

Kunsthøgskolen i Oslo deltar ikke i det samordna opptaket og du må selv sørge for å laste opp på vår Søknadsweb de dokumentene vi trenger for å behandle din søknad.

Må jeg ha stempel med «Rett kopi» på vitnemål jeg laster opp på Søknadsweb?

Nei, det er nok at du skanner dokumentene. Men du må ha originalene tilgjengelig ved studiestart for eventuell stikkprøve av dokumentene.

Kan jeg sende søknad i posten eller levere hos dere i stedet for å laste opp på Søknadsweb?

Nei, vi behandler bare søknader registrert og opplastet på Søknadsweb.

Jeg står på venteliste, hva skjer nå?

Du må takke ja til å stå på venteliste på Søknadsweb. Vi vil ta kontakt med deg hvis en ledig plass dukker opp. Det kan hende vi kontakter deg fram til et par uker etter studiestart. Vi kan dessverre ikke uttale oss om hvor sannsynlig det er at man vil få plass når man står på ventelisten siden dette kan endre seg fra år til år.

Jeg har allerede tatt lignende studier ved en annen skole. Kan jeg vurderes for å begynne i andre klasse?

Nei, ikke som en del av opptaksprosessen. Du må først ha takket ja til studieplassen og så kan du søke om innpassing av din tidligere utdanning.

Hvor finner jeg informasjon om opptaksprøver?

Informasjon om opptaksprøver finner du i søknadsvedlegget til studieprogrammet du ønsker å søke på. Søknadsvedlegget finner du under «Opptak» på siden til det aktuelle studieprogrammet.

Hvordan er studiet bygget opp?

Har du spørsmål om oppbygging og gjennomføring av studiet, så får du svar på dette i studieplanen for det aktuelle studieprogrammet.

Jeg har andre spørsmål som ikke er besvart her.

Har du husket å lese søknadsvedlegget til studiet du vurderer å søke? Har du spørsmål om oppbygging og gjennomføring av studiet, så får du svar på dette i studieplanen. Er du utenlandsk så bør du også lese vår International Student Handbook

Hvis du fortsatt har spørsmål så kan du sende oss e-post.

Studiestart

Dersom du blir tatt opp til et studieprogram, vil studiestarten bli informert om i ditt tilbudsbrev sammen med annen nødvendig informasjon rundt oppstart. Studiestart er som regel uke 34. Se for øvrig våre nettsider www.khio.no for informasjon om studiestart.