Frode Rønning

Jeg tilhører seksjon for studier og forskning, men jobber i det daglige med studenter og faglige på avdeling Kunst og håndverk. Arbeidsoppgaver er eksempelvis ansvar for masterprogrammene «medium- og materialbasert kunst» samt «kunst i offentlige rom». Videre er det jeg som holder i prosessen knyttet til opptak til de samme studieprogrammene samt vårt bachelorprogram i medium- og materialbasert kunst. Jeg har også ansvar for (inn-) og utveksling ved Kunst og håndverk. Jeg har vært ansatt ved Kunsthøgskolen i 11 år og bringer derfor med meg gode minner fra tiden jeg hadde arbeidssted i Ullevålsveien 5 ( Statens håndverks- og kunstindustriskole, SHKS). Jeg har tidligere jobbet ved tre andre utdanningsinstitusjoner i Norge (offentlig og privat), og har utdanningsbakgrunn innen språk, markedsføring, økonomi og antropologi. Jeg er lidenskapelig opptatt av musikk og er ellers svært glad i kultur, reising og vin.