Hans Hamid Rasmussen

I sitt kunstneriske arbeide undersøker Hans Hamid Rasmussen det å være interkulturell. Han har både en konseptuell og teknisk tilnærming til temaet, og jobber med håndbroderi, digitalnroderi, foto og performative prosjekter. Han er opptatt av hvordan vi forholder oss til materialer og teknikk samt materialisering og kontekst.

Rasmussen er født i Algerie og bor og arbeider i Oslo. Han har sin utdannelse fra Fotoakademiet ved Konstfack i Stockholm og Kunstakademiet i Oslo. Han deltok i programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid med prosjektet Homage to a Hybrid (2004-2007).

Rasmussens utstillingspraksis omfatter blant annet ARS i Helsinki i 2001, São Paulo Biennalen (2004), Tredje Trienniale i Guangzhou (2008), Gøteborg internasjoanle biennale (2011) og Hangzhou Triennial of Fibre Art (2016). Arbeidene hans er representert i flere skandinaviske og europeiske samlinger for samtidskunst.

www.hanshamid.com