Jan Stefan Pettersson

Jan Pettersson Professor i Grafikk og tegning ved avdeling Kunst og håndverk.

Jan Pettersons hovedfokus dreier seg om grafikkens plassering i samtiden. Hans spesialisering er innenfor dyptrykk, høytrykk, screentrykk og med særlig kompetanse i fotobaserte trykkmedier, især flerfargetrykk med vekt på fargeteori. Han jobber også med foto, tegning, video, installasjoner og digitale prosjekter.

Grunnlaget for prosjektene henter Jan Petterson i sin egen private historie, sin forskning, filmhistorie, musik/ kunsthistorie og fiksjon. Den ubevisste identifikasjonen med å være inne i hendelsene i fortid, nåtid og framtid er for Petterson en viktig forutsetning for å kunne være nærværende i sitt eget kunstneriske arbeide. Både i kunst og undervisning jobber han systematisk over tid med resultatorientert fokus, men samtidig er han åpen for en intuitiv tilnærming til materialet.

Jan Petterssons er spesielt opptatt av fotografiets objektivitet i trykkmediet. Dette har han bearbeidet gjennom dyptgående forskning i ulike fotorelaterte områder og i utvikling av kunstprosjekter. Ved å videreføre forskningsarbeidet inn i kunsten, ønsker Petterson å vise i hvilken grad subjektivitet forekommer i fotografiets påståtte objektivitet.

Jan Petterson er representert i et stort antall museer, har deltatt på en rekke kollektivutstillinger og har produsert to publikasjoner i forbidelse med ulike forskningsprosjekter.

Publiserte forskningsarbeid:

• Printmaking in the Expanded Field ISBN 978-82-92613-66-5 publicerad av KHiO 2017
• Photogravure and Archaeological Research, ISBN 82-8013-059-4 publicerat av KHiB 2007