Tina Jonsbu

Tina Jonsbu er billedkunstner bosatt i Oslo. Hun er blant annet utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen. Siden oktober 2015 har hun vært stipendiat ved avdeling Kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo.


Om stipendiatprosjektet:

Uten tittel (arbeidstittel: Do I draw with my back to the world?)

Målet med dette stipendiatprosjektet er å studere og forstå og utvikle min kunstneriske praksis på et personlig plan, men også som holdning i samfunnet jeg er en del av.

Jeg jobber hovedsakelig med tegning, og utfører arbeidene mine etter et system og et sett regler jeg bestemmer på forhånd. Det er enkle og repeterende handlinger innenfor et tidsrom eller en fysisk avgrensning som et ark eller en vegg. Jeg liker at arbeidet er langsomt.

Jeg er usikker på om nærværet i prosessen min kan sees som åpen og oppmerksom mot omgivelsene, eller om det er innadvendt og ekskluderende. Kanskje veksler det gjennom hele arbeidsprosessen. Kanskje er fravær i noe en forutsetning for nærvær i noe annet.

Jeg er også usikker på om tiden går fort eller sakte, eller om den stopper. Men jeg vet at tanken om den forsvinner.

Jeg ser arbeidene mine som en synliggjøring eller dokumentasjon av den prosessen det er å lage dem. I stipendiatperioden vil jeg kartlegge hva de ulike delene av denne prosessen er. Både gjennom en konkret beskrivelse av fremgangsmåter og handling og gjennom en undersøkelse av hvordan tankene og bevisstheten min beveger seg og er når jeg jobber.

Målet å lage kunstneriske arbeid som undersøker og belyser prosessen og hvordan den kan formidles og presenteres som en konsekvent og meningsbærende holdning.

Link til nettside: www.tinajonsbu.no