Tove Berit Sollien

Tove Berit Sollien er ansatt som rådgiver med administrativt ansvar på avdelingsnivå for planlegging, saksbehandling, oppfølging, rådgivning om og kvalitetssikring av studieadministrative prosesser (vesentlig for Bachelorutdanningen), blant annet:

• studieplan ny/revisjon
• opptak/mottak
• semester/timeplanlegging
• utdanningsplan og kursplan (semesterplaner med kursbeskrivelser både BA og MA)
• tilrettelegging av studiet og permisjoner 

Stillingen omfatter også studieadministrativ veiledning og rådgivning til avdelingsledelse, fagansatte og studenter, samt studieadministrative utviklings- og utredningsoppgaver.

Bakgrunn:
Tove Berit har over 40 års allsidig yrkeserfaring fra både privat og offentlig virksomhet. Hun har vært ansatt ved Kunsthøgskolen, avdeling Kunst og håndverk, siden 2002. I perioden 2003 til 2011 ledet hun STAFO-laget ved skolen og var medlem av skolens tilsettingsutvalg og tilsettingsråd for teknisk/administrative stillinger. Før Tove Berit kom til Kunsthøgskolen hadde hun lang fartstid som radiooffiser i utenriksfart. Hun har i tillegg bl.a. jobbet som kursleder ved en privat vevskole og som saksbehandler innen forsikring, rederivirksomhet og kommuneadministrasjon/kulturetaten.