Kunsthøgskolens bibliotek. Foto: Kristine Jakobsen

Bibliotek

Nye bøker i biblioteket

Ordinære åpningstider

Mandag - fredag  09:00-19:00

Kontakt oss

Følg oss på Instagram: @khiobiblioteket

Telefon: +47 22 99 55 10
E-post: bibliotek@khio.no
Postadresse: Pb. 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Er grupperommene ledige?

Sjekk TimeEdit (avgrens på Bibliotek Grupperom 1 og 2)

Databaser

Bibliotekets dataabaser. Foto: Kristine Jakobsen

= Tilgang kun fra campus eller hjemmefra med feidepålogging (ditt KHiO brukernavn og passord)

Aria database

Operaarier med informasjon om komponister og roller

Art & Architecture Complete

Tidsskrifter, e-bøker og bilder om kunst, design og arkitektur   

Artnet

Ressurser fra den internasjonale kunstscenen

ARTstor

En million bilder innen kunst, kunstfag, design, arkitektur m.m.  

Atekst

Atekst fra Retriever gir arkivtilgang til norske papiraviser og fagblader i fulltekst

Colombine

Nordisk teaterforlag

Digitalt Museum

Norske museumssamlinger: kunst, brukskunst, kulturhistorie og mye mer

Diktregister

Diktbasen på Elverum bibliotek (overtatt fra Deichmanske bibliotek)

Doollee.com

Moderne dramatikere og teaterstykker skrevet på eller oversatt til engelsk (fom. 1956-)

Dramas

Norsk Teaterråds manusbase

Encyclopaedia Britannica

NB! Kun tilgang fra campus!

Europeana

Explore 48,633,358 artworks, artefacts, books, videos and sounds from across Europe

Google Arts & Culture

Tilgang til høyoppløselige bilder av kunstverk i en rekke museer rundt om i verden. Du kan også bevege deg rundt i museene med Google Street View-teknologi. Det kan avgrenses på kategoriene Artists, Mediums, Art movements, Historical events, Historical figures, og Places.

Google Scholar

Akademisk litteratur og forskning. Vitenskapelige bøker, tidsskrifter, rapporter og avhandlinger. 

IMSLP/Petrucci Music Library

Partiturer til klassisk musikk

Internet Movie DataBase

Søk i verdens største filmdatabase

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text

Tidsskrifter og bøker i fulltekst

IPA Source

Transkripsjoner og oversettelser av arier og sanger   

KunstBib

Søk i Norsk kunsthistorisk bibliografi

Manusbanken

Ny norsk dramatikk  

Materia

Materialdatabase med beskrivelser av 2600+ materialer for arkitekter og designere, innenfor følgende kategorier: Ceramics, Coatings, Concretes, Glass, Metals, Natural stones, Other naturals, Plastics, Wood.

Medici.tv

Verdensledende kanal for klassisk musikk  

Nationaltheatrets arkiv (forestillinger og manus)

Nationaltheatrets manusarkiv

NYPL Digital Collections

New York Public Library har skannet mer enn 840,000 bilder i høy oppløsning som kan benyttes lovlig. Databasen oppdateres daglig med nytt materiale, inkludert trykk, fotografier, kart, plakater, menyer, illustrasjoner, kataloger m.m.

Nordiska Strakosch

Nordisk teaterforlag

Operabase

Søk etter forestillinger, sangere og operahus i Europa

Ordnett

Ordbøker fra Kunnskapsforlaget: Norsk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, italiensk, spansk, svensk

Sang- og viseregister

Basen for sanger og viser utgitt i Norge

Skuespillerkatalogen

Brukernavn og passord fås i skranken

Stylepark

Materialdatabase for arkitekter og formgivere

UbuWeb

Avantgardedokumentasjon på nettet. Visuell, konkret og lydpoesi, utvidet til å inkluderte film og lydkunst mp3-arkiver

Web Gallery of Art

Europeisk kunst fra 1100-1850 (Over 22 600 verk avbildet)

Be gjerne bibliotekarene om innføring i databasene og hjelp til søking!

Låne

Lån fra biblioteket. Foto: Kristine Jakobsen.

Hvem kan låne?

Alle kan låne, men hvis du ikke er student eller ansatt ved KHiO har du begrenset lånerett - maks tre dokumenter om gangen.

Studenter og ansatte på Kunsthøgskolen er våre primærbrukere og kan låne fritt fra våre samlinger. Ansatt- og studentkort fungerer som lånekort. Finner du ikke det du ønsker her, kan du be om lån fra andre bibliotek. En del materiale må brukes på stedet.

Lånereglement

Alle lån er låntakerens personlige ansvar.

Lånetid er:

  • 30 dager for bøker og noter
  • 7 dager for DVD-er, CD-er, teatermanus, pensumlitteratur og tidsskrifter/magasiner. 

Oppslagsverk og innbundne tidsskriftsårganger lånes ikke ut.

Studenter og ansatte ved KHiO kan fornye sine lån via Oria. Alle kan fornye per epost/telefon eller ved å komme innom. Lånene kan fornyes dersom ingen andre står på venteliste. Biblioteket sender purringer på epost/SMS når lån har forfalt. 

Du er erstatningspliktig dersom du skulle miste eller ødelegge lånt materiale. Dersom ikke materialet leveres eller fornyes (ved å levere det til biblioteket) etter to purringer, vil du motta en regning.  Minimum erstatningssum er 750,- per dokument. Kontoen din vil da sperres til alle lånte dokumenter er returnert og/eller erstatning(er) er betalt. 

Dokumenter lånt inn fra andre bibliotek behandles etter dette bibliotekets regler.

Lånere som ikke overholder reglene, kan miste låneretten.

Tap av student-/ansattkort må straks meldes til servicekontoret ved resepsjonen. Eksterne låntakere bes melde om adresseendringer direkte til biblioteket. 

For fagansatte

Kunsthøgskolens bibliotek bygger samlingene i tett samarbeid med faglærerne ved Kunsthøgskolen.

ISBN og ISSN

Biblioteket administrerer Kunsthøgskolens ISBN-serie (internasjonalt standard bok nummer), samt pliktavlevering av publikasjoner til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Mer informasjon om ISBN og evt. ISSN (international standard serial number) finner du her: ISBN og ISSN

Kompendieproduksjon

Fra og med 1. juni 2015 skal alle kompendier som består av 2 eller flere bokutdrag rettighetsklareres gjennom Kopinors klareringstjeneste, Bolk før kompendiet produseres. Gjennom Bolk kan du i tillegg bestille kompendieproduksjon, enten som trykte kompendier eller digitale utgaver. Biblioteket kan hjelpe deg med evt. litteratursøk hvis du står fast. Annen nødvendig kursinformasjon får du fra din studiekonsulent! Beregn 3 uker på rettighetsklarering og/eller oppkopiering. Mer om hvordan du går frem, se: Kompendieproduksjon

KUF og publisering

Kunsthøgskolen i Oslo registrerer kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i den felles nasjonale databasen CRIStin. Du kan registrere dine aktiviteter løpende gjennom hele året, men siste frist for registrering av fjorårets aktiviteter (for å få dem med i statistikken som sendes til departementet) er 15. mars påfølgende år. Biblioteket er systemeier, og vi administrerer tilgang og oppretter nye brukere. I tillegg svarer vi på spørsmål og hjelper gjerne til med selve registreringn. Mer informasjon, se: CRIStin og rapportering av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

I tillegg har vi vårt eget vitenarkiv, KHIODA (Kunsthøgskolen i Oslo Digitalt Arkiv) hvor fulltekstfiler, bilder, lyd og film tilgjengeliggjøres. Har du fått tildelt midler fra KUF-utvalget, skal du levere dokumentasjon til vitenarkivet. Men andre KUF-aktiviteter bør også dokumenteres her. I tillegg legger vi inn stipendiatenes arbeider, samt dokumentasjon av avgangsprosjektene til masterstudenter og PPU-studenter (forestillinger, utstillinger, tekster), fortrinnsvis åpent tilgjengelig, men lukket der hvor hensyn til personvern eller annet tilsier dette. Les mer om vårt vitenarkiv her: KHIODA - Kunsthøgskolen i Oslos vitenarkiv

Publiseringskanaler

Det finnes en rekke fagfellevurderte tidsskrifter på kunst- og designområdene. Les mer om hvilke som finnes, nivå 1 og nivå 2-definisjoner, samt om eventuelle krav fra tidsskriftsforlagene når det gjelder egenarkivering i institusjonens vitenarkiv (eller spør oss i biblioteket): Om publiseringskanaler og egenarkivering

EndNote

Kunsthøgskolen i Oslo har lisens på referansehåndteringsverktøyet EndNote. Trenger du å få installert fullversjonen av EndNote eller opplæring i dette verktøyet, vennligst kontakt biblioteket!

Kilder, kildebruk og opphavsrett

Biblioteket har samlet en rekke ressurser på området kilder, kildebruk og opphavsrett. Veiledning gis på forespørsel.

Studenter med lesevansker

Alle som har lesevansker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan bruke Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek. Les mer på NLBs hjemmesider

Kildebruk - referansehåndtering

Kildebruk, opphavsrett og kurs. Foto: Kristine Jakobsen

Kurs og veiledning

Du som student eller ansatt kan når som helst be om veiledning i bruk av alle bibliotekets ressurser: bibliotekkatalogen, de ulike databasene (lyd, film, bilde, tidsskriftartikler, etc.), hvordan finne frem i biblioteket, osv. Du er alltid hjertelig velkommen til å spørre! Ta kontakt med bibliotekaren i skranken, eller avtal tid for veiledning - "lån en bibliotekar".

Video: Hvordan finne en bok i biblioteket

Video: Hvordan logge inn i Oria og fornye lån

Se videoen "Inspiring Collections" hvor studenter og fagansatte ved University of the Arts i London forteller om hvordan de henter inspirasjon i biblioteket.

I tillegg til obligatoriske kurs i litteratursøk for alle nye studenter, tilbyr biblioteket kurs og veiledning innen følgende områder:

Se oversikt over kursene som tilbys.

Om biblioteket

Studenter og fagansatte kan nyte godt av et moderne bibliotektilbud med oppdatert faglitteratur, omfattende tidsskriftssamling, gode arbeidsplasser - og fagutdannede bibliotekarer med kompetanse på høyt nivå innenfor Kunsthøgskolens fagområder.

Om BiblioteketOm samlingene

Kunsthøgskoles bibliotek er et høgskolebibliotek med hovedvekt på billedkunst, kunsthåndverk, design og scenekunst. De fysiske samlingene teller ca. 70 000 bøker og ca. 150 tidsskrifter. I biblioteket finner du også aviser, en stor filmsamling, teatermanus og Norges største samling av artists' books.   

I tillegg gir biblioteket deg tilgang til digitale artikler, lyd og bilder gjennom en rekke databaseabonnementer. Du har også tilgang til digitale ordbøker av god kvalitet.  

Studentoppgaver og dokumentasjon av kunstnerisk forskning

Biblioteket registrerer og tilgjengeliggjør dokumentasjon fra skolenes virksomhet:

  • Studentoppgaver. Det meste publiseres i vårt åpne digitalarkiv KHiODA.
  • Publikasjoner fra phd-prosjekter.
  • Forestillinger fra dans, opera og teater på DVD fra 1980-tallet frem til i dag

Hvordan finne frem på biblioteket

  • Kart over biblioteket
  • Hyllesignatur "Ref.": Dette materialet er oppstilt innerst i biblioteket. "Ref." står for "Referansesamling". Dette er materiale som må brukes på stedet. Ikke til hjemlån.
  • Hyllesignatur "Nærmag." eller "Mag.": Denne litteraturen må du be bibliotekaren om å finne frem for deg da den er i magasin.
  • Bibliotekets aller eldste litteratur er pr i dag ikke registrert i vår digitale katalog. Denne må du søke opp i kortkatalogen som du finner vis à vis skranken. Dette materialet står i vårt fjernmagasin. 
  • Samlingene er stilt opp etter Deweys desimalklassifikasjon. Les om Dewey-systemet og se den detaljerte oversikten over kunst, arkitektur, design og scenekunst i Dewey.
Samling Policy Signatur
Artists´ books-samling Ikke hjemlån (AB)
Biblab Ikke hjemlån
CD-ROM-hylle 1 uke (CD-ROM)
CD-samling 1 uke (CD)
Diassamling Ikke hjemlån
Dikthylle 30 dager Dikt
DVD-samling 1 uke (DVD)
Fjernmagasin 30 dager
Foliosamling 30 dager (Folio)
Hovedsamling 30 dager (1 uke for teatermanus)
Notesamling 30 dager (Noter)
Nærmagasin 30 dager (Nærmag.)
Pensumhylle 1 uke (Pensum …)
Referansesamling Ikke hjemlån (Ref.)
Skranke Ikke hjemlån (Skranke)
Småtrykksamling 30 dager (Småtrykk)
Stipendiatarbeider 30 dager
Studentoppgaver 30 dager
Tidsskriftssamling 1 uke
VHS-samling 1 uke (VHS)