Presse

Kommunikasjonsarbeidet ved Kunsthøgskolen i Oslo blir organisert av kommunikasjonstemaet.

Vi ønskjer å yte god sørvis til journalistar og andre interesserte og formidlar spørsmål fra pressa til rektoratet og fagavdelingane. Vi kan også hjelpe pressa med å finne fram til rett avdeling for kommentarar, bakgrunnsstoff og saksopplysningar.

På denne sida finn du oversikt over pressekontaktar og pressebilete av faglege leiarar.

Pressebilete

Pressebilete kan fritt nyttast til publisering.
Fotokreditering: Kunsthøgskolen i Oslo

Rektor Måns Wrange

(bilete kjem)

Prorektor Anne-Linn Akselsen

Anne Linn Akselsen

Direktør Annemarie Bechmann Hansen

Annemarie Bechmann Hansen Foto Magnus Solhaug Ans
(i fargar)

Teamleiar kommunikasjon Atle Faye

Atle Faye

Fungerende Dekan Marthe Ramm Fortun

Avdeling Kunstakademiet

Dekan Ellen Aslaksen

Avdeling Kunst og handverk

Ellen Aslaksen

Dekan Snelle Hall

Avdeling Dans

Snelle Hall

Dekan Tore Dingstad

Avdeling Operahøgskolen

Tore Dingstad


Dekan Karianne Bjellås Gilje

Avdeling Design

Karianne Bjellås Gilje

Dekan Victoria Meirik

Avdeling Teaterhøgskolen

Pressemeldingar