Generell informasjon om verksteder

Verkstedene på KHiO gir studenter mulighet til å jobbe med en stor variasjon av materialer og teknikker, både tradisjonelle og moderne. Mens noen verksteder er tilknyttet visse studielinjer, er de fleste åpne til alle studenter etter gjennomgang av en introduksjons eller sikkerhetskurs. På noen verksteder, for eksempel Printshop og CNC, opereres maskinene av verksmestere. For mer informasjon se infosidene til de individuelle verkstedene.

Verkstedsleder

Ragnar Windahl
+47 414 14 034
ragnwind@khio.no

Kjøp av materialer

Noen verksteder tilbyr materialer til kostpris. Materialer betales med bankkort. Ta kontakt med det aktuelle verkstedet for mer informasjon.

HMS

Kunsthøgskolens verkstedreglement er utarbeidet for å skape et trygt og sikkert miljø. I tillegg har det individuelle verkstedet rutiner og regler tilpasset verkstedets maskiner og tekniker. Informasjon om kjemikalier som brukes på verkstedene finnes I databasen "Eco-Online"

 Andre lenker av interesse (for ansatte - krever innlogging)

 Adgang for besøkende

Verkstedene ved Kunsthøgskolen skal brukes til å produsere arbeider for stipendiater og studenter til deres skoleprosjekter, og til ansattes KUF-prosjekter. Generelt er det kun studenter og ansatte på KHiO som har adgang til verkstedene, men det finnes tilfeller hvor andre kan få adgang. Enkelte verksteder har gjort egne avtaler om å ta imot eksterne oppdrag mot betaling. I visse tilfeller kan fagansatte invitere andre til assistere med KUF-prosjekter.  Assistenter som skal arbeide i et verksted må ha gjennomført gjeldende sikkerhetskurs og være godkjent av verksmester.  Adgang for besøkende må begrunnes og godkjennes av en ansatt, og adgang for andre grunner enn spesifisert her må godkjennes av verkstedsleder.

Ansatte har ikke anledning til å bruke verksteder for private prosjekt.

Verkstedskurs

Verksmestere holder tekniske kurs i bruk av utstyret og rutiner på verkstedene. Introduksjonskurs er korte kurs som viser mulighetene på verkstedet. På noen verksteder kan studenter får adgang etter introduksjonskurs, mens på andre kreves det sikkerhetskurs. På sikkerhetskurs får studentene lære å bruke maskiner på en sikker måte, både med hensyn til HMS – personlig sikkerhet – og for å unngå skader til maskiner eller verktøy. 

 
De fleste kurs organiseres i samarbeid mellom avdeling og verkstedene. Tidspunktene for kursene finnes her. Ta kontakt med programkoordinator på din avdeling for å finne ut hvordan du melder deg på kurs.


Ukeskurs er sikkerhetskurs som holdes regelmessige. Studenter kan melde seg selv på ukeskurs ved å skrive seg på liste i verkstedet eller ved mail til verksmesteren. Se infosiden til det aktuelle verkstedet for mer informasjon.

Å melde seg på kurs

Studenter meldes på de fleste kurs gjennom studieseksjonen eller Canvas (fra 2019). Til noen kurs kan studenter melde seg direkte til verksmester. Se siden til det aktuelle verkstedet for mer informasjon.

Språk

Kurs holdes som regel på norsk.  For informasjon om muligheter for kurs på engelsk ta kontakt med verkstedsleder.

Booking av tid

Aktivitet på verkstedene varierer. I perioder kan det være vanskelig for alle som vil å få plass. Det er derfor viktig å planlegge bruk av verksteder når mulig. Alle planlagt aktiviteter vil bli registret i Timeedit. Se nedenfor for informasjon om booking av tid.

Booking for studenter og KUF

Systemer for booking av tid I verksteder for studenter og KUF arbeid er under utvikling og forventes å være klare høst-vinter 2018

Booking av tid til undervisning 

Undervisning som holdes i verksteder av faglærere og som inngår i et studieprogram planlegges for et studieår sammen med resten av studieprogrammet. Etter at programplanleggingen er ferdig må all planlegging av aktiviteter i verkstedene godkjennes av verkstedsleder.

Stipendiater og KUF

Generelt har stipendiater og ansatte som jobber med KUF prosjekt samme adgang til verkstedene som studenter. For å få adgang må de fullføre gjeldende sikkerhetskurs eller på annen måte vise verksmesteren at de kjenner til de rutinene og teknikkene som brukes I verkstedet. Stipendiater og ansatte kan søke om å bruke verksteder i perioder når de er ellers stengt, som i ferier. Bruk lenken for en oppsummering av rutinene.

Studenter fra AHO

Studenter fra AHO kan bruke CNC maskiner på KHiO.  Se informasjonssiden for CNC for mer info.

Adgang til andre verksteder er mulig etter avtale.  En verksmester fra AHO må ta kontakt med gjeldende verksmester på KHiO før å koordinere dette.

Informasjon for verksmestere og ansatte

Materialer til undervisning

Materialer som brukes til undervisning skal betales av gjeldende avdeling. Dette kan gjøres ved at fakturere attesteres og sendes videre til avdelingen for anvisning, eller ved bruk av intern fakturering. Materialer til undervisning kontorføres på konto 6591. Ved internfakturering av materialer fra lager skal "fra konto" være 4302 og "til konto" være 6591.

Overtid til undervisning

Når undervisningsplaner resulterer i overtid for verksmestere skal kostnaden dekkes av gjeldende avdeling. Kostnader fordeles månedlig av teknisk produsent. Om overtid avspaseres må kostnaden belastes gjennom bruk av intern faktura.

Annen informasjon