Foto: Øystein Thorvaldsen

Keramikk og form

Keramikkverkstedet har fasiliteter for både små og store keramiske prosjekter, blant annet en digitalstyrt ovn som kan brenne tre meter høye skulpturer. I formverkstedet kan studentene lære å lage støpeformer og å støpe i ulike materialer.

Keramikk

Keramikkovnene våre kan brenne skulpturer på opptil tre meters høyde og to tonn. Ovnsrommet er hele 8,5 meter høyt. Dette gir en unik mulighet til å kunne arbeide med store skulpturer, prosjekter for offentlige rom og videreutvikling av keramikk i forhold til arkitektur. Vi er den eneste utdanningsinstitusjonen i verden som har satset på så store digitalstyrte keramikkovner.

Verksmester

Knut Natvik
Tlf. 90 20 25 45
knutnatv@khio.no

Åpningstider

  • Verksmester er til stede mandag til fredag fra 09:00–15:00.
  • Studenter med introduksjonskurs har tilgang i skolens åpningstider alle dager fra 06:00–24:00.
  • Timeplan i TimeEdit

Sikkerhetskurs/Introduksjonskurs

  • Introduksjonskurset på keramikk er oppdelt i 2 ulike kurs. Kurs 1 må tas før kurs 2.
  • Introduksjonskurs avtales med programansvarlig.

Formverksted

På formverkstedet kan studentene få veiledning i å lage støpeformer, og støpe i materialer som gips, betong, silikon og plast. Her kan studentene også eksperimentere fritt, undersøke ulike teknikker og få hjelp til løsninger i forhold til materialbruk og form.

Verksmester

Lina Friis
Tlf. 94 52 32 92
linafrii@khio.no

Åpningstider

  • Verksmester er til stede mandag til fredag fra 08:00 – 15:45.
  • Ekstra adgang ordnes ved behov.
  • Timeplan i TimeEdit

Introduksjonskurs