Foto: Øystein Thorvaldsen

Tre og CNC

Verkstedene for tre og CNC inkluderer et grovverksted, et verksted med CNC-fres, vannskjærer og laserskjærer, og et modell- og prototypeverksted for arbeide i heltre og kryssfinerplater.

CNC

CNC-verkstedet. Foto: Øystein Thorvaldsen

CNC er et programmeringsspråk spesielt utviklet for styring av høypresisjons skjære- og slipemaskiner. CNC står for Computer Numerical Control, som betyr datamaskinbasert numerisk styring. Verkstedet har en CNC-fres, en laserskjærer og en vannskjærer.

Vannskjæreren kan skjære nesten alle materialer; fra stål til glass, stein, skum og gipsplater. Laserskjæreren kan gravere og skjære på en stor skala av materialer. CNC-fresen er velegnet til 3D-utskjæringer.

Bruk av CNC-maskiner betales per tidsenhet. Prislisten finnes hos verksmester.

 • Mer info om maskinene, priser og preparering av filer finnes her .

Verksmester

Frido Evers
Tlf. +47 945 23 395
frido.evers@khio.no

Åpningstider

Bruk av verkstedet

 • Alt arbeid går via verksmester. Studentene kan ikke bruke maskinene på egenhånd.
 • For å bestille tid send mail til cnc@khio.no.
 • Introduksjonskurs avtales med programansvarlig. 

Kursinfo

Grovverksted

Grovverkstedet er et enkelt snekkerverksted ved prosjekttorget.

Verksmester

Frido Evers
Tlf.: +47 945 23 395
frido.evers@khio.no

Åpningstider

 • Verksmester er til stede mandag og tirsdag.
 • Studenter med introduksjonskurs har tilgang i skolens åpningstider alle dager fra 06:00 – 24:00.

Sikkerhetskurs

(Krever pålogging med khio-brukernavn og -passord)

Kurstider

 • Onsdager etter behov. Skriv deg på liste ved siden av kontoret til verksmester.

Modell og prototype

Modell- og prototypeverkstedet. Foto: Øystein Thorvaldsen

I dette verkstedet kan man undersøke treets dynamiske og statiske muligheter. Her finnes fasiliteter som kan bearbeide tre til alle mulige og særlige behov. Verkstedets styrke ligger i det tradisjonelt funderte håndverket i kombinasjon med bruk av moderne kompositt- og limkonstruksjoner.

Verksmester

Nicolai Fontain
Tlf. +47 950 16 021
nicofont@khio.no

Åpningstider

 • Verksmester er til stede i maskinverkstedet mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 08:30–15:30, og torsdag fra 08:30–18:30. Verkstedet holder ofte kveldsåpent mandag, tirsdag og onsdag. Aktuelle tider postes på verkstedet.
 • Benkeverkstedet er åpent i skolens åpningstider alle dager fra 06:00–24:00.
 • Timeplan i TimeEdit

Sikkerhetskurs i maskinverksted

Maskinverkstedet kan kun benyttes av studenter som har gjennomgått et sikkerhetskurs på verkstedet. Studenter som har lengre erfaring i å bruke grovverksted kan få adgang etter utarbeidelse av en risikoanalys sammen med verksmester og personlig introduksjon til verkstedet.

Det finnes også et sikkerhetskurs i bruk av vakuumpressen på verkstedet.  Kurset henvender seg til studenter som ønsker å lime deres grafiske trykk/tegninger/bilder på finer-/MDF-plater.

‘Den Lille Butikk’

Her kan man kjøpe treverk, skruer, sandpapir, finerplater, lim, støvmasker osv.

 • Åpningstider: Mandag til fredag 10.00 - 12.00 & 14.00 – 15.00