Kunstner: Ottar Karlsen
Tittel: Uten tittel (burned sticks)
Årstall: 2012
Fotograf: Solveig Lønseth

Kunstakademiet

Kunstnerisk praksis utgjør kjernen i utdanningen ved Kunstakademiet. Avdelingen arbeider på tvers av medier, disipliner og tilnærminger – og behandler formale og materielle problemstillinger vel så mye som postkonseptuelle, sosiale og politiske spørsmål.

Vi liker å tenke på Kunstakademiet som et unikt kollektiv: kunstnere fra en rekke bakgrunner, land, fagfelt, ulike kjønn og generasjoner møtes for å skape det de mener er det ideelle stedet for utviklingen av deres praksiser.

Som en del av Kunsthøgskolen i Oslo, Norges største utdanningsinstitusjon for kunstnere, tilbys Kunstakademiets studenter å samarbeide med dansere, koreografer, skuespillere, dramaturger og teaterregissører, samt grafiske designere, mote- og interiørdesignere, spesialister innenfor keramikk, tekstil, grafikk, metallarbeid og en rekke andre fagfelt. Medielaben, et av skolens mange verksteder, har unike fasiliteter for 8 mm og 16 mm filmframkalling, analog og digital fotografering og digital 3D-utskrift. Full oversikt over våre verksteder.

Kunstakademiet samarbeider med en rekke institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Kunstnernes Hus er en av våre viktigste samarbeidspartnere, som huser prosjektrommet Akademirommet og forelesningsrekken Åpent forum, samt atelierer for åtte nyutdannede kunstnere det første året etter avsluttede studier. Henie Onstad Kunstsenter, Kunsthall Oslo, Cinemateket, Ny Musikk, flere kunstnerdrevne visningsrom, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Norges musikkhøgskole (NMH) er blant samarbeidspartnerne våre i Oslo, samt Akademi for scenekunst i Fredrikstad.

aapentforum.khio.no
akademirommet.khio.no
academylectures.khio.no

Det internasjonale kunstakademiet i Ramallah er avdelingens nærmeste internasjonale samarbeidspartner, og det blir organisert samarbeidsprosjekter i Palestina og Norge hvert år. Kunstakademiet har også et atelierhus i Paris og et omfattende nettverk av samarbeidsinstitusjoner innenfor KUNO, Erasmus, Share og andre faglige utvekslingsnettverk.

«The academy provides time and space to ask questions: What does my dream have to do with that of others?»*

*Jan Verwoert in «Tell Me What You Want, What You Really, Really Want», Sternberg Press/Piet Zwart Institute, 2011.

Bachelor i billedkunst

Bachelorutdanningen i billedkunst (BFA - Bachelor of Fine Art) er en treårig utdannelse (180 studiepoeng) i et selvstendig og avsluttende studium der målet er å gi den enkelte student tilstrekkelig kunnskap for å etablere seg som selvstendig billedkunstner.

Bachelorutdanningen i billedkunst (BFA – Bachelor of Fine Art) er en treårig utdannelse i et selvstendig og avsluttende studium der målet er å gi den enkelte student tilstrekkelig kunnskap for å etablere seg som selvstendig billedkunstner.

I de to første årene av studiet vil hovedvekten ligge på eksperimentering og utforskning av prosesser, ideer, samarbeid og materialbruk. I det tredje året vil det bli lagt mer vekt på utvikling og produksjon av studentens avgangsprosjekt.

I løpet av det tredje studieåret skal studenten ha utviklet en verksproduksjon som viser arbeid med vekt på spørsmål, ideer eller temaer studenten velger å bruke, eller de mediene og arbeidsmetodene han/hun finner mest hensiktsmessig for sin praksis. Studenten skal være i stand til å kunne produsere en original og sammenhengende verksproduksjon som viser en klar hensikt og retning.

Studenter får tilgang til skolens mange verksteder og får veiledning av verksmestere: medielab for å låne utstyr og bearbeide film, video og foto samt lydstudio og printshop, modell- og prototypeverksted, verksted for metall, gips, form og bronse, silketrykk, keramikk og tekstil/vev.

I løpet av de fire første semestrene i bachelorstudiet skal studenten engasjere seg i fem ulike element. Hvert av disse legger vekt på sentrale deler av en kunstnerisk praksis:

 • selvstendig praksis, med vekt på atelierarbeid og individuell veiledning
 • gruppekritikk, der arbeidet diskuteres kollektivt
 • praktiske og teoretiske seminar/workshops, inkludert årlig skiftende tematiske kurs og studieturer
 • skrivepraksis, inkludert kunstrelatert tekstproduksjon og publisering
 • utstillingspraksis i galleriene våre på skolen og i eksterne visningsrom

Master i billedkunst

Masterutdanningen i billedkunst (MFA-Master of Fine Art) – er en toårig utdannelse (120 studiepoeng) i et selvstendig avsluttende studium der målet er å gi den enkelte student tilstrekkelig kunnskap for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Målet er også å utruste studentene til å bli aktive bidragsytere innenfor samtidskunst og andre relaterte samfunnsområder. Programmet har som mål å forberede billedkunstnere til en praksis på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Masterutdanningen i billedkunst (MFA – Master of Fine Art) er en toårig utdannelse (120 studiepoeng) i et selvstendig avsluttende studium der målet er å gi den enkelte student tilstrekkelig kunnskap for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Målet er også å utruste studentene til å bli aktive bidragsytere innenfor samtidskunst og andre relaterte samfunnsområder. Programmet har som mål å forberede billedkunstnere til en praksis på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Programmet er en kombinasjon av selvstendig praksis, teori og seminarer, gruppekritikker, skrive- og utstillingspraksis. I tillegg kommer jevnlig studioveiledning med våre faste fagansatte og gjestelærere. Programmets mål er å utvide studentens evne til å gjennomføre prosjekter praktisk samt å oppnå en sterkere teoretisk forståelse.

Studentene har mulighet til å spesialisere seg innenfor en rekke ulike disipliner. Blant disse kan nevnes maleri, fotografi, skulptur, installasjon, performance, lyd, film og tekst. Det vil også bli gitt tekniske kurs innenfor de ulike disiplinene. Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr store og svært profesjonelle verksteder som prototypeverksted, verksted for CNC-scan, keramikk, grafikk, metall, tekstil, foto, film og digitale medier. Kunsthøgskolen har også et meget rikt og profesjonelt bibliotek med et stort utvalg av medier. Kunstakademiet har tilgang til alle fasiliteter.

Masterprogrammet har hovedvekt på en interdisiplinær kunstpraksis som ikke er mediespesifikk. Vi oppmuntrer studentene våre til aktivt å delta i samarbeid med andre institusjoner og kunstfaglige miljøer. Det forventes at studentene plasserer seg innenfor en internasjonal kontekst og prøver å bygge opp et nettverk i løpet av studietiden. Tekstforståelse og skrivekunnskaper er et viktig aspekt ved utdannelsen. Dette reflekteres i en avsluttende mastertese det siste semester. Tesen skal demonstrere studentens evne til å applisere teori og metode i skriftlig form, der de setter sin egen kunstneriske praksis i en relevant kontekst.

 • Masterprogrammet deles inn i fem deler:
 • selvstendig praksis, med vekt på atelierarbeid og individuell veiledning
 • gruppekritikk, der arbeidet diskuteres kollektivt
 • praktiske og teoretiske seminar/arbeidsmøter, inkludert årlig skiftende tematiske kurs og studieturer
 • skrivepraksis, inkludert kunstrelatert tekstproduksjon og publisering
 • utstillingspraksis i galleriene våre på skolen og i eksterne visningsrom

Opptak

Bachelor i billedkunst

Søknadsfrist: 01. april. Du kan søke fra og med 01. februar. 

Opptak skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom opptaksprøven dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner. Det forutsettes at søkeren behersker både norsk og engelsk på lik linje med søkere som har generell studiekompetanse.

Ved opptaksprøven legges det vekt på:

 • motivasjon
 • egnethet for studiet
 • utviklingspotensial
 • tidligere relevant erfaring

Opptaksprosess
Opptaksprøven er todelt. Til første del leveres det inn selvstendig utførte arbeider. Et begrenset antall av søkerne tas ut til neste ledd som består av en praktisk opptaksprøve som foregår ved skolen i begynnelsen av juni. Den enkelte kandidat blir intervjuet.

Det foretas opptak til studiet som helhet, og studenten tas opp uavhengig av teknikk og materialer. Årlig tas det opp om lag 21 studenter. Opptaksprøven til studiet gjennomføres i juni måned.

Slik søker du
Husk søknadsfristen 01. april (kl. 23:59). Les gjennom veiledningen til SøknadsWeb, last ned søknadsvedegg på nynorsk eller søknadsvedlegg på bokmål, registrer deg på SøknadsWeb og last opp etterspurte dokumenter. 

Master i billedkunst

Søknadsfrist for studiestart i august 2019 er 01. februar. 

Opptakskrav
For å bli tatt opp til masterstudiet må man ha treårig utdanning i billedkunst (bachelorgrad 180 studiepoeng eller tilsvarende). Grunnutdanningen må omfatte en fordypning i fag, emne eller emnegruppe på minst 80 studiepoeng innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.

Følgende kriterier prioriteres:

 • selvstendig praksis og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • motivasjon
 • egnethet for studiet
 • tidligere relevant erfaring

Alle søkere må dokumentere gode kunnskaper i engelsk. Vi gjør oppmerksom på at enkelte av jurymedlemmene er engelsktalende, og motivasjonsbrevet og verksbeskrivelser må skrives på engelsk. Intervjuene vil også foregå på engelsk.

Søkerne vurderes ut fra motivasjonstekst, dokumentert arbeid, kvalifikasjoner og intervju. Opptaket foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer. Mer informasjon og søkerveiledning ligger i søknadsskjemaet.

Slik søker du
Husk søknadsfristen 01. februar (kl. 23:59)
Søknadsvedlegget som skal fylles ut er på engelsk, og ligger på den engelske opptakssiden til masterprogrammet. Les mer om opptakene og følg link til søknadsweb der.

Felles søknadsprosedyre for alle studiene

 1. Last ned søknadsvedlegget (bla til du finner ditt fagområde). Les all informasjonen grundig og fyll ut vedlegget i Adobe Reader.
 2. Registrer personopplysninger og studieønskeSøknadsweb. Når du registrerer deg må du lage din egen personlige pin-kode som du bruker hver gang du logger deg på. Når du har registrert deg på Søknadsweb og valgt studium, vil du motta en kvittering med ditt søkernummer på e-post.
 3. Last opp søknadsvedlegget til Søknadsweb. Last deretter opp de andre dokumentene som står beskrevet i vedlegget. Følg veiledningen nøye. Du får ikke kvittering for hvert opplastet dokument, men du kan til enhver tid til sjekke hvilke dokumenter du har lastet opp ved å klikke på mine dokumenter inne i Søknadsweb.

Det vil være mulig å laste ned søknadsvedlegg og å registrere seg på Søknadsweb ca to måneder før søknadsfristen.

Spørsmål om opptak sendes til postmottak@khio.no. Skriv navnet på studiet i emnefeltet.

Utveksling

Hvis du er interessert i å være utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo, gå til siden Student Exchange.

Hvis du vil vite om mulighetene Kunsthøgskolens studenter har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Studenter

Merk at klasselistene er for studieåret 2018/2019. Oversikten vil bli oppdatert etter at frist for betalt semesteravgift er passert, og nye klasselister for studieåret 2019/2020 vil bli publisert sist i september.

Ansatte